pn-sob 8.00-20.00

Dr n med AGATA AMELIA DEFIŃSKA

Prawa pacjenta

 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej
 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Twoje prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece
 • Twoje prawa w szpitalu
 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw
 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/prawa-pacjenta

Skontaktuj się z nami

  Rodzaj wizyty

  Dane osobowe